Porušování pracovních práv v ČR aneb „Můžete jet klidně zpátky do Bulharska!“

Porušování pracovních práv v ČR aneb „Můžete jet klidně zpátky do Bulharska!“
 
16. 8. 2016

Diakonie ČCE SCPS se významnou měrou podílela na vzniku videa, které popisuje realitu bulharských pracovníků a pracovnic na pracovním trhu v České republice. Více...

 

Vykořisťovaným na trhu práce pomáhá e-learningový kurz

Vykořisťovaným na trhu práce pomáhá e-learningový kurz
 
23. 6. 2016

Diakonie SCPS vytvořila pro lidi ohrožené obchodováním a vykořisťováním interaktivní online kurz, kde se mohou seznámit s životními a pracovně právními podmínkami v České republice. Kurz je ve 3 jazycích – češtině, bulharštině a rumunštině. Více...

 

Šicí dílna ve Weidenu

Šicí dílna ve Weidenu
24. 2. 2016

V sobotu 13. února jsme spolu s dobrovolníky z Plzně navštívili zařízení pro uprchlíky v německém Weidenu. Návštěva byla výsledkem dlouhodobé snahy pomoci německým dobrovolníkům, kteří pracují s uprchlíky. Další důležitou motivací bylo poznat na vlastní oči jedno z mnoha míst v Německu, kde taková práce. Více...

 

Diakonie SCPS realizuje pro MPSV informační kampaň

Diakonie SCPS realizuje pro MPSV informační kampaň
 
21. 4. 2015

Společně s organizací IOM a Ministerstvem práce a sociálních věcí realizujeme kampaň, která je zacílená na prevenci pracovního vykořisťování občanů Bulharska v ČR. Cílem kampaně je informovat bulharské pracovníky, kteří pracují na českém trhu práce o jejich právech a povinnostech. Informace jim umožní bránit se před tím, aby je jejich zaměstnavatel v ČR vykořisťoval, neplatil jim mzdu nebo je nutil do práce v nezákoných podmínkách, což se jinak často děje. Více...

 

Diakonie SCPS, organizace La Strada a Ministerstvo vnitra ČR jsou nyní partnery v novém projektu

Diakonie SCPS, organizace La Strada a Ministerstvo vnitra ČR jsou nyní partnery v novém projektu
 
10. 3. 2015

Projekt se věnuje problematice meziresortní spolupráce v oblasti prevence obchodování s lidmi a asistence obětem, kterou má ambici analyzovat a poté dle doporučení zefektivnit. Také má přispět ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Cílem projektu je zlepšení prevence obchodování s lidmi a zvýšení přístupu obchodovaných osob a osob ohrožených obchodováním ke službám prostřednictvím zefektivnění mezioborové spolupráce. Více...