Středisko celostátních programů a služeb

Kdo jsme

Středisko celostátních programů a služeb vzniklo sloučením Diakonie ČCE - Střediska pro zrakově postižené s oddělením projektů a služeb, které působilo v rámci ústředí Diakonie ČCE. O této organizační změně rozhodla správní rada Diakonie ČCE dne 15. 11. 2010 s účinností od 1. 1. 2011.

Naše poslání

Jsme součástí Diakonie ČCE. Poskytujeme služby pomáhající lidem navazovat přerušená spojení s vnějším světem – obětem obchodu s lidmi a lidem se zrakovým a jiným zdravotním postižením.

Naše čtyři programy jsou zdánlivě velmi různorodé. V ohnisku našeho zájmu však vždy stojí lidé, kteří se ocitají v nelehké situaci. Pro některé jsou to sociální bariéry, protože nemohou komunikovat běžným způsobem, pro jiné je to osamocení nebo dokonce ohrožení, protože se ocitli v prostředí, kterému nerozumějí, nebo je pro ně přímo nepřátelské.

Podpořte naše středisko!