Azylové bydlení

Bezpečné zázemí osobám vykořisťovaným, obchodovaným a komerčně zneužívaným.